Klusidee

Schoorsteen controle

Een verstopte schoorsteen is levensgevaarlijk. Vogelnesten, specie, stenen of een slechte kwaliteit van het kanaal kunnen ertoe leiden dat de schoorsteen verstopt raakt.
Schoorsteen controle is belangrijk voor de veiligheid in huis. Naast uw eigen veiligheid is het in veel gevallen voor de verzekering verplicht de schoorsteen jaarlijks controle uit te laten voeren.

 

controleDe verbrandingsgassen stromen dan rechtstreeks uw woning in, waardoor koolmonoxide kan ontstaan. Een verstopte schoorsteen kan ook leiden tot een schoorsteenbrand.Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden celsius (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt de teerachtige laag in de schoorsteen in brand.

Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt, moet minstens één keer per jaar worden geveegd. Een schoorsteen voor een gasgestookt apparaat zoals een geiser of centrale gasverwarming moet ieder jaar worden gecontroleerd en als het nodig is worden geveegd. De schoorsteenveger controleert de schoorsteen ook op scheuren en loszittende delen.

c.v.-ketels

C.v. ketels geven over het algemeen geen vervuiling van de schoorsteen. Toch is het wel nodig en aan te raden om bij de jaarlijkse controle de schoorsteen ook te controleren. Wanneer het rookkanaal verstopt is (denk aan een nest) onstaat eveneens een gevaarlijke situatie.

 

Verwarming vketels – informatie over de cvketel

Gerelateerde berichten