Verkoolde nuldraad tussen kWh meter en hoofdschakelaar

A218

 • #1
Beste forum deelnemers,

Laat mij dit bericht beginnen met een compliment aan dit forum. Mijn speurtocht naar de aard van het hieronder aangegeven probleem heeft mij, de afgelopen week, langs velerlei bronnen op het Internet gebracht. En mijn ervaring was dat dit forum er bovenuit steekt wat betreft het delen van kundige, positieve, zinvolle en goedbedoelde kennis en ervaringen.

Daarmee trok ik, ondanks een leek op het gebied van elektriciteit, vrij overtuigd voor mezelf de conclusie dat iets met een losse nuldraad, en waarschijnlijk rond de meterkast, de waarschijnlijke oorzaak moest zijn van een vrij plotseling aangebroken periode met storingen, die zich herhaaldelijk maar willekeurig in mijn gehele huis vertoonden, waarbij een kenmerkend symptoom was dat de lampen in afzonderlijke vertrekken gezamenlijk gedimd en tegelijkertijd in andere vertrekken juist gezamenlijk feller gingen schijnen, en daarbij werd als bijkomend gevolg ook schade berokkend aan mijn HR verwarmingsketel, magnetron/oven, gaskookplaat (met elektrische ontsteking) en afwasmachine. Alle aanwijzingen hebben uiteindelijk geleid tot de vondst door mij van inderdaad een verkoolde nuldraad tussen de elektriciteitsmeter en de hoofdschakelaar, waarbij die laatste ook tekenen van verschroeiing vertoont op tenminste één van de automaten. Ik verwijs naar de hieronder bijgevoegde foto’s voor een verdere verduidelijking van de geschetste situatie.

Zoveel is mij duidelijk, maar ik hoop nu nog wat wijzer te kunnen worden aangaande een drietal vragen die ik heb, waarvan de derde hieronder de meest relevante voor me is:

1. Gezien de antwoorden die ik op dit forum al vaker heb gelezen op vergelijkbare vragen als deze eerste van mij, vermoed ik dat het stellen ervan een beetje ‘vragen naar de bekende weg’ is. Namelijk, of ik, toegegeven onervaren hiermee, het probleem zelf kan oplossen door exact dezelfde automaten voor de hoofdschakelaar aan te schaffen, en die weer te monteren aan een gepaste vervanging voor de huidige nuldraad (uiteraard in achtneming van de nodige voorzichtigheid en nauwkeurigheid)? Zo ingewikkeld, met alle respect, lijkt me dit klusje namelijk niet.

2. Als mij valt af te raden om het zelf te doen, is het dan juist om te veronderstellen dat deze werkzaamheden typisch uitbesteed worden aan een installateur, of moet ik de netwerkbeheerder hiervoor benaderen? Indien een installateur, moet dit er dan een zijn met een zogenaamd erkend zegelrecht (vraagt vervanging van de nuldraad überhaupt wel om verbreking van de zegel op de kWh meter)? En indien niet de netwerkbeheerder, moet deze dan, om wat voor reden dan ook, toch nog wel op de hoogte gesteld worden van het voorval (draagt, trouwens, de netwerkbeheerder, aangenomen dat deze de oorspronkelijke installateur van de kapot gegane nuldraad is, hiervoor nog enige verantwoordelijkheid?)?

3. Met name ben ik benieuwd naar welke les ik mogelijk hieruit nog kan trekken? Geeft de verkoolde nuldraad aanleiding te vermoeden dat er nog iets anders loos zou kunnen zijn in mijn elektriciteitsnet? Kan het een gevolg kunnen zijn van nog andere losse contacten elders? Is het euvel typerend voor bijvoorbeeld een overbelasting op mijn net? Kan het een teken van ouderdom van de hoofdschakelaar zijn? Of zoek ik het te ver, en beperkt de oorzaak zich het meest waarschijnlijk tot slechts de betreffende nuldraad zelf, of beter gezegd de aansluiting ervan (en hoe kan die dan na verloop van tijd problematisch zijn geworden zonder duidelijk een aanleiding daarvoor, zoals uitgevoerde werkzaamheden)?

4. Een vierde vraag schiet mij te binnen. Namelijk, of ik nog mag rekenen op enige compensatie, door bijvoorbeeld de netwerkbeheerder of verzekeringsmaatschappij, voor de geleden schade aan beschadigde elektrische apparatuur, die behoorlijk lijkt te zijn, en waarvoor mij geen blaam treft (of toch wel?)?

Ik ben eenieder dankbaar voor het terwille zijn met antwoorden op mijn vragen, en ik hoop dat het ook voor anderen interessante inzichten moge opleveren.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
 • #2
Je hebt mazzel gehad, voor hetzelfde geld was je hele woning uitgebrand...

Oorzaak is waarschijnlijk een slecht contact, waardoor er teveel weerstand is ontstaan en de draad op de verbinding weg is gesmolten.

Gezien de schade zul je hier een electricien bij moeten halen, om ook het verzegelde gedeelte te laten controleren en opnieuw te laten keuren. Meldt het bij de brand/opstalverzekering, dan krijg je wellicht de kosten vergoed.
 

The headhunter

Specialist Elektra
 • #3
De klem van de nuldraad heeft niet vast gezeten of de hoofdschakelaar zelf heeft een defect contact gehad.

Dit is uw eigendom en dus uw eigen verantwoordelijkheid. schade valt niet te claimen bij netbeheerder.

een installateur met zegelrecht zou de draad en hoofdschakelaar kunnen vervangen.
De netbeheerder vervangt alleen de draad vanaf de meter tot schakelaar maar sluit deze normaal niet aan op de hoofdschakelaar.

Als u de Kwh meter stroomloos en spanningsloos kan maken kan u zelf de defecte onderdelen vervangen, voor de draad moet je bij een installateur zijn met zegelrecht.

Je zou kunnen kijken of schade onder je inboedel valt.

Als er tin op de uiteinden van de draden zit is dat waarschijnlijk de oorzaak, tin vloeit onder druk waardoor vertinde draden zich altijd loswerken.
 

Jakub Cech

 • #4
Als je goed naar de derde foto kijkt, zit daar geen tin op de draad?

Nooit van vertinde draad gehoord/gezien in de meterkast en was ook niet op de hoogte van dit probleem. Ik zie ook geen aderhulsjes, is dat tegenwoordig niet verplicht?
 

A218

 • #5
Dank, Walker en Headhunter, voor jullie zeer snelle reacties en duidelijke antwoorden. Hiermee zie ik mijn vragen, denk ik, al wel volledig beantwoord. Maar laat mij als, als leek, en ter toelichting nog het volgende vragen/opmerken. Ik ga er van uit dat jullie met “electrien
 

A218

 • #6
Dank ook voor jouw snelle reactie, Do prdele. Nu je het zegt, zie ik inderdaad ook dat de einden van alle kabel naar de hoofdschakelaar inderdaad een zilverachtige verkleuring tonen. Maar ik ga me beter niet wagen aan een antwoord op jouw vraag of er sprake is van vertinning, daar ik er simpelweg geen kaas van gegeten heb (dat geldt ook voor jouw opmerking over hulsjes aan de draadeinden). Ter verduidelijking, plaats ik hierbij nog enkele dichtbij foto’s van de betreffende aansluiting:

 

Frank

Vaste beantwoorder
 • #7
Kijk eens goed naar de schroef waarmee de nuldraad vast zit, die zit een stukje hoger dan de andere schroeven. Ik denk dat hij nooit goed vast heeft gezeten.
 

A218

 • #8
Scherp, Frank ... en dat nog wel zo laat op de avond. Nu zou het kunnen zijn, zo komt het over op mij, dat die schoef in een automaat (aan de rechterkant) gaat die lijkt te verschillen van de linker automaat met de dieper gelegen schroeven waaraan jij refereert. M.a.w., misschien geeft het verschil in de twee automaten een appels met peren vergelijking. Ik kijk er morgen eens naar, en kom dan er nog op terug met mijn bevinding. Welterusten.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
 • #9
Niet twijfelen laat een elektricien komen om die aansluiting te vervangen en een nieuwe hoofdschakelaar te plaatsen

voor die paar euro moet je daar geen risico mee nemen
 

Frank

Vaste beantwoorder
 • #10
Daar ben ik het overigens helemaal mee eens.
 

Marcn88

 • #11
U bent sowieso een elektricien nodig met zegelrexht want de nuldraad dient vervangen worden vanaf de meter ook zullen de overige 3 fase draden losgenomen moeten worden aangezien deze vertint zijn. De bedrading kan dan in zn geheel vervangen worden door nieuw draad voorzien van adereindhulzen
 

A218

 • #12
Goedemorgen, heren ... en dank voor jullie overtuigende duwtje in de rug, voorzover ik mijn naïeve illusie om zelf te klussen niet al had laten varen. Ik ga nu op zoek naar een erkende en bevoegde installateur, en probeer er op aan te sturen dat dit probleem vandaag nog verholpen wordt. Het heeft me al veel te lang geduurd, met de nodige stress en velerlei ongemakken. Ik dank allen voor de verkregen inzichten, hetgeen mij een welkom houvast bood.
 

Frank

Vaste beantwoorder
 • #13
Topic opgeschoond van reclame.
 

Jakub Cech

 • #14
De draden zijn zeker vertint als ik de laatste foto's kijkt. De nul draad moet je zeker laten vervangen door iemand met zegerecht, laat de andere draden dan ook gelijk vervangen, het grote geld is het dan ook niet meer. Bij flexibel draad kan je (ik dacht ook verplicht) een aderhuls gebruiken, de schroef duwt de losse draadje uit elkaar, de ader huls voorkomt dat.

Loop ook de hele kast na op losse schroeven, het is zo belangrijk dat dit goed is, veel mensen staan hier niet bij stil. Het huis kan letterlijk hierdoor afbranden.

Ik heb (zakelijk) een groepenkast met 3x 180A, de kast was best warm op een gegeven moment. Ik kijk in de kast, de drie fases en de nul draad zaten los. Bij de nul draad was de isolatie weg gesmolten, de drie fases waren zwart geblakerd en zo ook de kast van binnen. Het bedrijf die het heeft aangelegd heeft er flink van langs gehad, er zaten nog veel meer schroeven los.

Sommige mensen/bedrijven maken er een ongelofelijke puinzooi van.
 

The headhunter

Specialist Elektra
 • #15
Waarom denk je dat er in de instructie van de kast staat dat de schroeven periodiek gecontroleerd moeten worden?
 

Jakub Cech

 • #16
Ja, dat lees jij, het is immers je vakgebied. Maar de meeste mensen denken hier niet bij na of hebben hier totaal geen weet van.

Op de zaak gebeurt dit dan ook wel, het probleem met de los zittende schroeven speelde zich af na ±8 maanden van oplevering.

Maar hoe zit dat met die periodieke controle in privé situaties? Zijn de mensen daar zelf verantwoordelijk voor? Krijg je problemen met de verzekering als je niet kan aantonen dat het is gecontroleerd?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
 • #17
In principe is de eigenaar van de woning verantwoordelijk om het aangegeven periodiek onderhoud uit te voeren. Verzekeraars doen (nu nog) niet moeilijk hierover. Echter ik kan mij heel goed voorstellen dat dit in de toekomst wel anders gaat worden.
 

A218

 • #18
Ik kan eenieder geruststellen dat de installateur is gekomen, en, naar het lijkt, de boel weer veilig heeft achtergelaten. De herstel werkzaamheden vereisten blijkbaar niet dat de zegels van de kWh meter verwijderd moesten worden, noch dat er een grootscheepse herkeuring van mijn installatie aan te pas kwam. Desalniettemin heb ik, over de schouder van de installateur meekijkend, wel ingezien hoe naïef het van me was om de optie ‘zelf doen’ ik de mond te hebben gehad.

Laat ik, als een poging om zelf ook een kleine bijdrage aan het forum te leveren, voor wat het waard is, terugkoppelen dat de installateur het incident weet aan een combinatie van a) een stevige belasting, b) op een nuldraad die niet (meer) deugdelijk contact maakte (met de vraag of dit ooit het geval is geweest), en bovenal, zoals ook al door een enkeling hier werd opgemerkt, c) het ontbreken van adereindhulzen. Toch is het, een jaar of dertien geleden, op deze wijze uitgevoerd door een medewerker van de netbeheerder, weet ik me te herinneren. Hoe dan ook, ik kan gerust zijn dat alle vier de kabels nu wel met hulzen zijn uitgerust, en verbonden aan een nieuwe hoofdschakelaar. De man merkte verder op dat het euvel vermoedelijk een lange aanlooptijd heeft gekend (mogelijk “jaren
 

Frank

Vaste beantwoorder
 • #19
:prima:
Goed aangepakt zo en mooi dat het snel en naar tevredenheid is uitgevoerd.

Blijkt maar weer dat het inschakelen van een vakman in dit soort gevallen de enige juiste keuze is.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
 • #20
Nog een laatste tip: neem contact op met je verzekering. Wellicht valt de schade aan alle apparatuur onder de dekking van je inboedel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu