Zelf klussen aan CV-ketel of geiser? Lees eerst dit!

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #1
Disclaimer:

Werkzaamheden aan, het plaatsen en het inwerking stellen van gasgestookte toestellen mogen door nieuwe wetgeving sinds 1-4-2023 alleen uitgevoerd worden door mensen met de juiste CO-certificering.

Het zelf plaatsen, uitvoeren van werkzaamheden aan en het in werking stellen van een gastoestel (al dan niet ingegeven door adviezen op dit forum) is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor de aangesloten luchttoevoer en de rookgasafvoer.
 
Laatst bewerkt:

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Hier iets meer duiding hierover:

Miv 1-4-2023 is de Gasketelwet in werking getreden. Het Bouwbesluit verwijst hier naar op de volgende wijze:

Artikel 1.35. Werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen

1. Het is verboden werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan een gebouwgebonden verbrandingstoestel, werkzaam op gas bestaande uit koolstofverbindingen, en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, zonder dat voor die werkzaamheden wordt beschikt over een certificaat, afgegeven door een instelling die door Onze Minister is aangewezen, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde natuurlijk personen of rechtspersonen de werkzaamheden uitvoeren volgens kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door Onze Minister aangewezen certificatieschema.

2. De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn:

a. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoe-voervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;

b. het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoe-voervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;

c. het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingslucht-toevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen; of

d. het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasver-brandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a tot en met c.

Dit houdt in dat het voor particulieren of anderen zonder vereist certificaat niet meer toegestaan is om (zelf) werkzaamheden aan de CV-ketel, de luchttoevoer en de rookgasafvoer uit te voeren. Daaronder vallen samengevat ook alle werkzaamheden achter de behuizing, ook als deze enkel met het waterzijdig deel van de CV-ketel te maken hebben.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu