Geiser met ventilator en afvoer op buitenmuur onder balkon

Gerg

 • #1
Geiser met ventilator op buitenmuur afvoer onder een 1,5 meter diep balkon. Gaat dit probleemloos werken?

In de woonkeuken op de parterre bevindt zich een open keukengeiser op de buitenmuur aan tuinzijde (zonder gesloten afvoer naar buiten) die ook voor het water in de badkamers wordt gebruikt. Bij langdurig douchen laat het klimaat in de keuken sterk te wensen over.
Situaties: De buitenmuur ligt aan de Noord-West zijde en op de eerste etage bevindt zich een 1,5 meter diep balkon terwijl de muren van de aangrenzende huizen nog ruim 2 meter doorlopen (Zeg een nis van gelet de diepte van balkon bijna 1,5 meter diep).
Denk erover om een geiser met ventilator te laten monteren waarbij de afvoer door de muur direct naar buiten komt. Afvoer dus optimaal kort, maar deze komt wel uit in de nis gevormd door balkon en muren van buurhuizen.
Blijft dit bij wind op de gevel goed functioneren of is dit vragen om problemen in de vorm van uitgaan van geiser? (Geeft deze situatie Ondanks geiser met ventilator die geschikt is voor een haakse gevel uitvoer toch veelvuldig terugstromen van rookgassen en aanslaan van beveiliging???).
Zijn er nog zaken om rekening mee te houden bij de montage die de afbreukrisico’s verkleinen?
 

Lange Herman

 • #2
Het lijkt mij verstandig dat u ter plaatse een deskundige laat adviseren.
Geveldoorvoeren geven wel eens vaker problemen met recirculatie.
Ook is de uitmonding vd rookgasafvoer van belang ivm overlast en dus veiligheid.
 

Gerg

 • #3
Ga de gesloten ventilatie geiser (Is een Vaillant turboMAG 11 geworden) zelf installeren en verwacht en hoop met alle online deskundige support op dit forum, ook bij het oplossen van eventuele storingen, geen beroep te hoeven doen op een installateur. Een schouw ter plaatse zal bovendien niet meer relevante info geven dan gemeld.

Denk erover een standaard horizontale concentrische afvoer/aanvoer te plaatsen die 11 cm van de muur onder het bijna 1,5 meter diepe balkon uitkomt. Een balkon die in combinatie met de doorlopende muren van de buurhuizen een nis vormt aan de noord-west zijde. Vraag me af of:

-1- Bij harde wind loodrecht op de gevel, het voor het functioneren van de geiser uitmaakt of de concentrische rookgasafvoer ophoudt meteen na de buitenmuur of pas iets buiten het balkon?

-2- Of de temperatuur van de rookgassen bij zo’n concentrische korte afvoer afgebladerde verf op onderzijde balkon gaat veroorzaken indien de uitlaat zich 40 cm onder balkon bevindt.

-3- Bij welke windkracht loodrecht op zo’n concentrische afvoer het functioneren van zo’n ventilatie geiser problemen kan gaan geven en of het daarbij verschil maakt of de uitlaat in een nis uitkomt of op een muur zonder uitbouw of balkon erboven en/of zijmuren die doorlopen.


Ook een praktische vraag. Zie bijgevoegd knipsel uit “rga-vlt-mag-turbo-11-14-17-t-en-weerstandsringen-144523.pdf” Afbeelding 3.8. Deze afbeelden, zie bijgevoegd knipsel, geeft wanddoorvoer bij geiser direct gemonteerd op de buitenmuur. Strikte eis voor afstand L1 (lengte buis binnenzijde) is evident. -4- Maar waarom de lengte van de buis aan de buitenzijde van de gevel exact beperken op 110 mm? Is dat uit oogpunt van aerodynamica een optimale situatie?

-5- Als laatste een algemene vraag. Las dat concentrische rookgasafvoeren veiliger zijn dan parallel. Dat het installatietechnisch makkelijker is, is helder. Maar waarom is het veiliger?

P.S.: Had voor de mooie compacte afmetingen overigens het liefst een Nefit Qqualine 12/15 VE genomen. Heb ook een gebruikt exemplaar niet kunnen vinden. Laat weten indien zo’n geiser, die vanaf 2015 maar kort is geproduceerd, beschikbaar komt.

Wanddoorvoering direct op buitenmuur geplaatste MAG turbo 11, uit rga-vlt-mag-turbo-11-etc.JPG
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
 • #4
Het is niet toegestaan om de rga onder het balkon te laten afblazen deze dient ruimschoots voorbij het balkon af te blazen ivm dat de geyser zn eigen rookgassen weer kan opzuigen, ook is het niet bevordelijk voor de gezondheid van u en de omliggende bewoners als er rookgassen hangen onder de balkons.
De rookgassen die blijven hangen onder balkons kan ook nog weer is via ramen en ventilatie openingen terug komen in de appartementen.
 

Gerg

 • #5
Dank je. Helder dat dat de geiserafvoer volgens de voorschriften voorbij het balkon moet eindigen en waarom.
Heb je ook antwoord op de vragen 1 en 3:
-1- Bij harde wind loodrecht op de gevel, het voor het functioneren van de geiser uitmaakt of de afvoer ophoudt meteen na de buitenmuur of pas (iets) buiten het balkon?
-3- Bij welke windkracht loodrecht op zo’n concentrische afvoer het functioneren van zo’n ventilatie geiser problemen kan gaan geven en of het daarbij verschil maakt of de uitlaat in een nis uitkomt of op een muur zonder uitbouw of balkon erboven en zijmuren die doorlopen.

Is de volgende aanname correct?
Indien door harde wind de afvoer van rookgassen geblokkeerd wordt (en in de situatie dat rookgassen in de invoer terecht komen) ontstaan bij zo’n gesloten ventilator geiser geen gevaarlijke situaties. Hooguit een beveiliging die aanslaat en die als gevolg heeft dat de warmwatervoorziening tijdelijk niet functioneert.

Parallel te verkiezen?
Is een dubbele pijp met een T-stuk op de rookgasafvoerpijp niet te verkiezen bij een horizontale afvoer bij harde wind die uit de afvoer richting komt? De wind blaast dan niet rechtstreeks in de pijp en de wind die over de T-stuk openingen blaast zorgt nog voor een onderdruk ook (de afvoer van rookgassen wordt niet belemmerd maar dan juist bevorderd).
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
 • #6
Bij harde wind vol op de afvoer kan het zijn dat de geyser in een luchtdruk storing valt, verder dient de rga zo uit te monden en opgebouwd te zijn zoals het is aangegeven in de installatiehandleiding van de desbetreffende geyser dus niet zomaar t stukken e.d plaatsen
 

Gerg

 • #7
Nogmaals dank.

Nu ook duidelijk dat zowel in situatie:
- indien door wind vol op de afvoer de ventilatie geiser de rookgassen niet voldoende kwijt kan,
- er (teveel) rookgassen in de invoer terecht komen,
er geen gevaarlijke situaties ontstaan maar er tijdelijk geen warmwater beschikbaar is (Door luchtdruk storing of door zuurstof gebrek storing).

Resteren nog de vragen:
L1: Klopt mijn aanname dat met de aangegeven lengte van de buis aan de buitenzijde van de gevel (precies 110 mm) in bijgaand knipsel bedoelt zal worden minimaal 110 mm? (Alleen L1 is van belang en bij gebruik van de standaard/basis “Horizontale wand-/dakdoorvoering Vaillant art.-nr.: 303 845” resteert er een lengte van de buis aan de buitenzijde van de gevel die afhankelijk is van de muurdikte minimaal? 110 mm moet bedragen). Het knipsel geeft afbeelding 3.8 van “rga-vlt-mag-turbo-11-14-17-t-en-weerstandsringen-144523.pdf” van toepassing bij rechtstreekse montage van de geiser op de buitenmuur)

L2: Moet er bij gebruik van de standaard/basis “Horizontale wand-/dakdoorvoering Vaillant art.-nr.: 303 845” (Lengte 1 meter) een verbrandingsgas buis/stuw ring ingebouwd worden?
Toelichting: Tabel 3.3, zie onder, in “rga-vlt-mag-turbo-11-etc” is mij niet duidelijk

3.3 Maximaal toegestane buislengtes
Voor de montage van de verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgasafvoer moeten minimale en maximale concentrische buislengtes in acht genomen worden. Vanaf een bepaalde buislengte moet u een verbrandingsgasbuisring inbouwen.
Lucht-/verbrandingsgassysteem Toegestane concentrische buislengte
turboMAG 11-2/0 en 14-2/0

Horizontale wand-/dakdoorvoering 1,0 m (art.-nr. 303 845)
- maximaal zonder verbrandingsgasbuisring*: 5,0 m + 1 boog 90°
- maximaal met verbrandingsgasbuisring* : 0,5 m, verbrandingsgasbuisring binnen Ø 40,5 mm (07)
- minimaal* : 0,5 m
Tab. 3.3 Maximale buislengtes * van het toestelaansluitstuk tot de monding
Tabel 3.3 komt uit: “rga-vlt-mag-turbo-11-14-17-t-en-weerstandsringen-144523.pdf”

Wandoorvoer bij geiser direct op buitenmuur gemonteerd.JPG
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
 • #8
Iemand met kennis en kunde op het gebied van het plaatsen van gastoestellen zal ter plaatse veel meer zien dan u kan vertellen.
Dat verandert alles aan de situatie of een beoordeling of het wel of niet kan en mag op die plaats.

Er is een nieuwe wet aangenomen zodat alle gastoestellen moeten worden gekeurd en net als bij de auto een soort van APK afmelding moet worden gedaan .
U zal er dan achter komen dat het niet voldoen aan de wettelijke eisen het wordt afgekeurd en dan zit u met de problemen die opgelost moeten worden.
Het is dan maar de vraag of dat nog kan met de door u aangeschafte materialen van nu.

Gelet op uw kennis niveau met betrekking tot het plaatsen van een gastoestel is een deskundig advies zeker niet overbodig te noemen.

Vr Gr e succes ermee
 

Mn22

Vaste beantwoorder
 • #9
TS vergeet dat hij ook aan de eisen uit het bouwbesluit zal moeten voldoen. Alleen kijken naar de installatievoorschriften van de fabrikant van het toestel is niet voldoende.

Een klacht van een buurman en de installatie kan weer worden verwijderd als het niet correct is aangelegd.
 

Gerg

 • #10
Ik ben eruit. Dat wordt een installatie met de basis Vaillant wanddoorvoer 0020201156 met minimale uitmonding van 65-70 mm. Nog niet hier genoemde omstandigheden geven de doorslag (Indien geen balkon op 2-de etage, waardoor rookgassen die tegen de gevel waaien op de 1-ste etage naar boven weg kunnen was de keuze gevallen op balkondoorvoer. Op de 1- ste etage is echter ook sprake van een balkonnis, gevormd door zijwanden en balkonvloer 2-de etage als dak, maar dan met twee dubbelde openslaande deuren naar een woonslaapvertrek. Het buiten het balkon brengen van de afvoer verplaatst en verhoogt de kans op rookgasbelasting (bij wind uit Noord-Westen). De vervanging van de open keukengeiser door een gesloten ventilatiegeiser is ook met de afvoer vlak op de parterremuur onder het balkon van de 1-ste etage niet te min een forse stap voorwaarts ten opzichte van de huidige situatie).

Ter afsluiting van dit topic voor het geval een lezer tegen dezelfde vragen aan mocht lopen. De “Montagehandleiding 0020297275_00” voor de nieuwe turbo MAG’s geeft duidelijkheid op de detail installatie vragen (Minimale afstand van de uitmonding 65-70 mm bij .. en ja in dit geval een stuwring met een doorlaat van 40,5mm). De materialen in deze “Montagehandleiding 0020297275_00” zijn ook geschikt voor de vorige turboMAG serie. Dus in plaats van “Horizontale wand-/doorvoering Vaillant art.-nr.: 303 845” uit “rga-vlt-mag-turbo-11-14-17-t-en-weerstandsringen-144523.pdf” kan ook 0020201156 gebruikt worden.

De windkracht waarbij, uitgaande van een windrichting pal op de horizontale wanddoorvoering, zo’n gesloten ventilatie geiser tijdelijk niet meer functioneert is simpel uit te rekenen. Afhankelijk van het type geiser, heeft de ingebouwde ventilator een restopvoerhoogte van 120 (bij de 115/1), 140 (bij de 145/1) of 150 (bij de 175/1) Pa. Afhankelijk van wat de winddruk op de gevel is tentijde van, en het drukverlies wat optreed in de VGA/LTV zal de geiser in bedrijf blijven totdat de restopvoerhoogte van de ventilator onder de 25 Pa uit komt. De installatieafhankelijk drukverliezen kunnen voor parallelle installaties worden bepaald op basis van data in “Montagehandleiding 0020297275_00”
Echter ontbreken deze weerstands verliezen voor de concentrische VGA/LTV horizontale muurdoorvoer en kan het sommetje hiervoor dus niet gemaakt worden. Ruim binnen de maximaal toelaatbare leidinglengtes blijven zal uiteraard gunstig uitpakken voor de windkracht waarbij de geiser in bedrijf blijft.

Dank voor alle info, adviezen en waarschuwingen.
Mijn bijdrage in:
-de laatste categorie: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee maar schakel als je niet heel zeker van je plan en je installatiewerk bent een professional in. Neem geen enkel risico met gasinstallaties”.
- de 2-de categorie: “Ga indien geen verticale dakdoorvoer te realiseren over op elektrische (krachtstroom) doorstromers voor de warm water voorziening en overweeg additioneel de plaatsing van zonnepanelen”.

P.S.:
-Fraai die nieuwe ontwikkelingen in de huidige generatie gesloten ventilatie geisers zoals een watergekoelde brander om NOx vorming (waaruit in reactie met water en zuurstof salpeterzuur ontstaat) te reduceren.
-Die uitfasering van verbrandingsmotoren en verwarmingsinstallaties op gas gaat technisch een verarming betekenen.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
 • #11
Kijk ook eens naar een #tergas kombi , minder storingsgevoelig minder last met uitmondingsgebieden
Minder euros deze kan dan als geyser gebruikt worden zonder cv
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu